Over ons


Alles wat wij doen is erop gericht om de projectenorganisaties van onze klanten te verbeteren. De aard van onze inzet hangt af van verschillende factoren zoals:

  • urgentie van de verbetering
  • organisatieniveau waarop onze inzet gevraagd wordt (individu, project, programma, portfolio, directie)
  • de mate waarin een opdrachtgever zelf over capaciteit beschikt
  • het volwassenheidsniveau van de (projecten)organisatie
  • organisatiestrategie

De start van onze inzet is een analyse van de status en de samenhang van onder andere bovenstaande aspecten. Onze specialismen (consulting, interim project- programma- en portfoliomanagement, training & coaching) kunnen los van elkaar maar ook in combinatie ingezet worden. Voor alles geldt: kies wat nuttig, nodig en urgent is en wat vooral ook op lange termijn tot de gewenste bedrijfsprestaties blijft leiden.

Speciaal voor partijen die de BTW niet terug kunnen vorderen bieden wij onze opleidingen BTW vrij aan. Dit geldt o.a. voor overheidsinstellingen, de bank- en verzekeringsbranche en sociaal-culturele instellingen. Ook particulieren kunnen hier gebruik van maken.

Om deze partijen beter van dienst te kunnen zijn en BTW vrij te mogen factureren hebben wij in 2013 een registratie in het CRKBO register verkregen. Per 1 november 2013 zijn de BTW vrije producten en diensten van HWP Consulting B.V. daarom onder gebracht onder HWP training BV.

Indien u gebruik wil maken van de BTW vrijstelling, dan kunt u vragen naar de speciale tarieven voor de trainingen en examens. U kunt ons bereiken via info@hwptraining.nl of telefonisch via 035-06284819. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, ook voor groepstrainingen.

Meer informatie over CRKBO : https://www.crkbo.nl

CRKBO

Mensen


Consultants van HWP Consulting hebben jarenlange ervaring met het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties. Met de oprichting van HWP Consulting in 2010 hebben wij een eigen basis gecreëerd van waaruit wij herkenbaar en betrouwbaar ons vak uitoefenen.

Ons internationale netwerk van senior projectmanagers, consultants en trainers biedt ons de gelegenheid trouw te zijn aan ons motto 'kies wat nuttig, nodig en urgent is'. Dat maakt ons betrouwbaar en praktisch.

We zijn transparant in onze aanpak. Het liefst teamen we met de bouwers van onze opdrachtgevers en delen we zo de begeleiding van het invoeren of verbeteren van projectmanagement met interne betrokkenen.

Bert Hedeman


Als partner bij HWP Consulting is Bert de senior die de begeleiding biedt bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement. Met de publicatie van vakliteratuur en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen levert Bert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Bert is een zeer betrokken mens die in zijn kracht komt in trajecten waarbij professionalisering van project- en programmamanagement niet los staat van (strategische) organisatiedoelen. - Bert houdt van het behendige spel waarin hij helpt bij het maken van verantwoorde keuzes, het in de juiste volgorde betrekken van belanghebbenden en het goed beleggen van verantwoordelijkheden. Bert staat voor het zorgvuldig kiezen van wat nuttig, nodig en urgent is met duurzame verbetering voor ogen. - Bert heeft ruim 30 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en is assessor, coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP™ en IPMA. Bert was tevens meer dan 12 jaar verbonden aan de universiteit als hoofddocent proces- en projectmanagement.

Bert Hedeman Bert Hedeman Bert Hedeman

Conny Blokker


Als manager organisatie en planning is Conny de verbinding van offerte naar planning voor de opdrachtgevers van HWP Consulting.

Als vast aanspreekpunt coördineert Conny de planning van de maatwerk leertrajecten voor de opdrachtgevers. Zij stemt de planning af met de opdrachtgevers en houdt overzicht over de kwaliteit en inzet van de trainers, trainingsmaterialen en de voortgang van opdrachten.

Daarnaast is Conny verantwoordelijk voor de jaarplanning open trainingen, kwaliteitsborging APMG, CRKBO en de interne processen binnen de front- en backoffice van HWP Consulting.

conny blokker conny blokker conny blokker

Hajati Wieferink


Na 17 jaar managementervaring binnen de zakelijke dienstverlening en het vakgebied projectmanagement richtte zij in 2010 samen met Bert 'Hedeman Consulting' op. Als partner is zij het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en voor het groeiende internationale netwerk aan trainers, consultants en interim project-, programma- en portfoliomanagers.

Hajati is een bruggenbouwer, communiceert met humor en brengt partijen bij elkaar. Hajati begeleidt verbetervraagstukken vanuit simultane belangenbehartiging en betrekt partijen op een open en oprechte manier waarbij ze oog houdt voor de spelregels en consequenties van te nemen beslissingen.

Het jarenlang bouwen aan organisaties en aansturen en ontwikkelen van hoogopgeleide professionals vertaalt zij binnen HWP Consulting in maatwerktrajecten op het gebied van loopbaan- en competentieontwikkeling (opleiding en training, 360° feedback analyses en coaching), professionalisering (w.o. volwassenheidsmetingen) en het bemiddelen van een groot netwerk van goed gekwalificeerde interim capaciteit.

hajati wieferink hajati wieferink hajati wieferink

Henny Portman


Als partner bij HWP Consulting richt Henny zich op het begeleiden van organisaties bij de transitie naar meer agile projectmanagement. Henny helpt organisaties bij het verschuiven naar steeds meer hybride projectbesturing met het verkrijgen van inzicht en overzicht van de portfolio en de veranderende aansturing daarvan. Bij het beoordelen van de volwassenheid maakt hij o.a. gebruik van de P3M3-methodiek. Op basis van zijn meest recente boek ‘scaling agile’ wordt Henny veel gevraagd om managementteams op weg te helpen. Als auteur van vakboeken en artikelen, blogger/recensent (https://hennyportman.wordpress.com) en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen en spreker op internationale congressen en gastdocent op Hogescholen en Universiteiten levert Henny een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Henny is een vakspecialist die zijn passie voor het vakgebied portfolio-, programma-, projectmanagement en PMO's en zijn aversie tegen bureaucratie weet te vertalen in doelmatige en pragmatische oplossingen. Henny staat voor het verbinden en opzetten van PM(O) netwerken binnen en buiten organisaties waarin kennisuitwisseling, vragen en leren van elkaar centraal staan. Henny heeft 40 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en het opzetten en verder professionaliseren van PMO's in (Oost) Europa en Azië en is coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2 Agile®, MoP®, MSP®, SAFe® en P3M3®.

henny portman henny portman henny portman

Please publish modules in offcanvas position.