Verdwaald in het standaardenbos

Een marktverkenning


Deze workshop is bestemd voor projectmanagers, programmamanagers, hoofden PMO, consultants en opdrachtgevers. De workshop is wordt zeer goed gewaardeerd met name door hoofden PMO die vanuit het management verantwoordelijk zijn voor methoden en technieken en daarmee verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop projecten, programma's en portfolio's uitgevoerd worden. Deze workshop is tevens goed inzetbaar als management overview voor consultants die betrokken zijn bij een professionaliseringsslag van projectmanagement in een organisatie en die een brede kijk op mogelijke standaarden en methoden nodig hebben.
De workshop 'Verdwaald in het standaardenbos' duurt 1 dagdeel en betreft een introductie in de verschillende project-, programma- en portfoliomanagement methoden en technieken en plaatst deze in een breed kader ten opzichte van elkaar. Waar is overlap, waar vult de ene methodiek de andere aan en wat is er bruikbaar voor de eigen organisatie?

De deelnemer weet na afloop van de workshop welke gangbare internationale methoden en technieken er binnen project-, programma- en portfoliomanagement beschikbaar zijn en wanneer deze toe te passen of op elkaar aan te laten sluiten. In overleg met de groep kan op een of meerdere methoden dieper worden ingegaan.

Trainingsagenda

Er zijn geen geplande trainingen

Deze training is op aanvraag, heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met info@hwpconsulting.nl