Stakeholder Management o.b.v. Spiral Dynamics

Drijfveren, Denkpatronen & Value Framing


Spiral Dynamics biedt een zorgvuldige kijk op drijfveren van de mens en geeft inzicht in het spectrum van meningen, gedragingen, behoeften, angsten en krachten dat daaruit voortkomt. De Amerikaans hoogleraar Clare Graves werkte al in de jaren ’50 van de vorige eeuw (tijdgenoot van Maslow en Skinner) aan onderzoek waarmee hij in kaart bracht hoe drijfveren van invloed zijn op hoe mensen met (veranderende) omstandigheden omgaan. Na Graves ontwikkelden o.a. Don Beck en Chris Cowan dit gedachtengoed verder tot een toepasbaar ‘kleurenmodel’ en noemden het ‘Spiral Dynamics'. Dit zetten wij in tijdens onze trainingen Stakeholder Management, bij Coaching van Project- en Programmamanagers, bij Teambuilding en Persoonlijke Effectiviteitstrainingen. Samen werken we in deze workshop aan ‘Value Framing’; het in beeld brengen van jouw kader van waaruit jij jouw dagelijkse uitdagingen (onderhandelen, besluitvorming, conflicthantering, teambuilding etc.) oppakt. Deze 1-daagse workshop geeft je eenvoudige herkenningspunten ook van andermans denkramen waardoor je zowel privé als in je werk je eigen tactiek makkelijker kunt bepalen om met meer rust te acteren.

Trainingsagenda

Er zijn geen geplande trainingen

Deze training is op aanvraag, heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met info@hwpconsulting.nl