Projectopstelling

Projectopstelling - Vergroot je inzicht in projectdynamiek

 

Het werken met opstellingen maakt onderdeel uit van het principe ‘systemisch werk’ waar Virginia Satir de grondlegger van is. De Duitse psychotherapeut Bert Hellinger heeft dit principe uitgewerkt tot de werkvorm ‘familieopstelling’. Dezelfde principes worden toegepast in ‘organisatieopstellingen’ en blijken ook doeltreffend voor projecten en programma’s. De opstellingen-werkvorm maakt onderliggende knelpunten, drijfveren en verhoudingen zichtbaar zodat vanuit bewuste reflectie en nieuwe invalshoeken tactische keuzes kunnen worden gemaakt.  

In een opstelling worden (verstoorde) verhoudingen zichtbaar gemaakt. Er is een casusaanbrenger, bijvoorbeeld de projectmanager. Er is een facilitator en er zijn meerdere deelnemers (representanten) die bereid zijn om mee te werken in de casus van de aanbrenger. De belangrijkste spelers worden benoemd en krijgen vanuit de kernvraag een plek ten opzichte van elkaar. Dit is het uitgangspunt van de opstelling. Van hieruit ontstaat een helder beeld van de huidige verhoudingen en de obstakels binnen het project en de rol van eenieder (ook de projectmanager) hierin.   

Leaflets:

Projectopstelling

Trainers:

Trainingsagenda

Deze training is op aanvraag, heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met info@hwpconsulting.nl