Denkramen | Tactiek | Overtuigen

Vergoot met het inzicht in waardesystemen en denkpatronen je tactische slagkracht 

 

We maken gebruik van Spiral Dynamics. Dit biedt kaders waarmee je persoonsgebonden waarden en drijfveren inzichtelijk kunt maken. Deze ‘waardensystemen’ bieden een praktische vertaling voor overtuigingen, weerstanden en drijfveren van onszelf en de mensen om ons heen. Deze waardensystemen zijn een soort pakketten van associaties, gedachten, gevoelens, beelden en ideeën die in de loop van de tijd met elkaar verbonden zijn tot betekenisframes. Deze zouden we de ‘denkramen’ willen noemen van waaruit mensen handelen. Deze ‘denkramen’ spelen ook een dwingende rol bij het verandervermogen van mensen en organisaties. 

Trainingsagenda

Wilt u een andere datum neem dan contact op met info@hwpconsulting.nl