PRINCE2 Agile

 

Beheersbaarheid ontmoet Innovatie, Samenwerking en Flexibiliteit

 

PRINCE2 is een op processen gebaseerde projectmanagement methode die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een standaard voor projectmanagement. Bij het ontstaan van de methode is onderzocht wat de succes- en faalcriteria zijn van projectmanagement.

Kenmerken van PRINCE2:
Helpt bij de interactie met de omgeving.

  • Zorgt voor draagvlak van de belanghebbenden.
  • Legt de focus op de rechtvaardiging van het project en de risico’s.
  • Beschrijft het proces van het project van begin tot einde.
  • Is een checklist voor de diverse communicatie-interfaces.
  • Is een gestructureerde en logische wijze van het managen van een project.
  • Betrokkenheid met de gebruikers.

Het doel van PRINCE2 is het succesvol laten verlopen van een project. PRINCE2 heeft een aantal spelregels ontwikkeld om dit doel te kunnen verwezenlijken. Succes van een project kan worden gemeten aan het op te leveren projectresultaat. PRINCE2 gaat hierin echter verder; Niet alleen opleveren wat afgesproken is maar ook het creëren van draagvlak, focussen op verantwoording en risico's en rekening houden met beïnvloedende factoren.

Trainingsagenda

Wilt u een andere datum neem dan contact op met info@hwpconsulting.nl