MSP

 

De basis voor succesvol projectmanagement

 

Managing Successful Programmes (MSP) is een methode ontworpen voor het beheerst doorvoeren van strategische bedrijfsveranderingen. De methode bestaat uit een verzameling basisprincipes en processen die bij het managen van een programma worden gebruikt.

De methode geeft een besturingsmodel die structuur en samenhang biedt tussen de initiatieven die moeten worden genomen om de noodzakelijke ‘enablers’ te realiseren en de organisatie-eenheden, die op basis daarvan de voorgenomen veranderingen moeten doorvoeren en de verbeteringen moeten verzilveren.

Aan de methode MSP liggen een zevental principes van goed programmamanagement ten grondslag: 

  • Noodzaak om aan te blijven sluiten op de bedrijfsstrategie.
  • Actief leiding geven aan de verandering.
  • Visualiseren en uitdragen van een betere toekomst.
  • Ontwerpen en realiseren van een consistente blauwdruk.
  • Focus houden op de baten en wat de realisatie daarvan bedreigt.
  • Verzilveren van de toegevoegde waarde.
  • Leren door ervaringen.

Trainingsagenda

Er zijn geen geplande trainingen

Wilt u een andere datum neem dan contact op met info@hwpconsulting.nl