MoP

 

De basis voor het managen van een portfolio

 

Management of Portfolios (MoP) biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio's. MoP benadert het beheer van wijzigingsprojecten en programma’s vanuit een strategisch oogpunt.

Portfoliomanagement wordt omschreven als een gecoördineerde verzameling van strategische processen en besluiten die gezamenlijk de meest effectieve balans van organisatorische verandering en dagelijkse bedrijfsactiviteiten (‘business as usual’) mogelijk maken. Portfoliomanagement probeert niet om een heel nieuw systeem in te voeren, maar bouwt voort op bestaande processen, zoals strategische planning, beoordeling van investeringen, en project- en programmamanagement.

De voordelen van MoP voor organisaties:

  • Verbeterde strategische bijdrage – er worden meer ‘juiste’ projecten ondernomen;
  • Verwijdering van overbodige, dubbele en weinig waarde toevoegende projecten en programma’s;
  • Efficiënter verwezenlijking van projecten en programma’s via beheer van beperkingen, risico’s en afhankelijkheden;
  • Efficiënter gebruik van schaarse middelen, zoals ervaren project- en programmamanagers;
  • Verwezenlijking van grotere voordelen;
  • Verbeterde verantwoordelijkheid en bedrijfsbestuur.

Trainingsagenda

Er zijn geen geplande trainingen

Wilt u een andere datum neem dan contact op met info@hwpconsulting.nl