IPMA

 

De basis voor succesvol ondersteunen van project-, programma- en portfoliomanager

 

Projectmanagers kunnen zich binnen IPMA-certificering op vier verschillende niveaus laten certificeren. Van IPMA Level D voor de beginnende projectmanager tot IPMA Level A voor de ervaren programmamanager die verantwoordelijk is voor de complete projectenportefeuille van een grote organisatie.

IPMA-certificering maakt het onderscheid zichtbaar tussen de ervaring en het niveau waarop projectmanagers binnen de organisatie opereren en de complexiteit van de projecten waaraan ze leiding geven. Het biedt daarnaast duidelijkheid over de kennis en vaardigheden die projectmanagers in huis hebben. IPMA-certificering is daarmee een leerzaam bewustwordings- en reflectieproces dat projectmanagers de mogelijkheid biedt voor verdere verdieping en professionalisering.

Trainingsagenda

Wilt u een andere datum neem dan contact op met info@hwpconsulting.nl