Training

HWP Consulting biedt verschillende projectmanagementtrainingen en coachingsvormen aan om de persoonlijke effectiviteit van projectmanagers verder te ontwikkelen. Een beter projectresultaat is in basis te verbeteren door meer inzicht, kennis en ervaring. De verschillende certificeringtrajecten IPMA, Agile PM®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®MSP®, P3O®, MoP® en M_o_R® leveren hier een bijdrage aan. 

Wanneer deze basis gelegd is kan verder professionaliseren van projectprestaties plaatsvinden door te kijken naar de volwassenheid, persoonlijke effectiviteit en sociale vaardigheden van de project- of programmamanager. Een 360° competentie-assessment of persoonlijke coaching gericht op een concreet project, assertiviteit, leiderschap of het creëren van draagvlak kunnen dan een logische vervolgstap zijn.

Trainingsagenda