Over ons

Alles wat wij doen is erop gericht om de projectenorganisaties van onze klanten te verbeteren. De aard van onze inzet hangt af van verschillende factoren zoals:

  • urgentie van de verbetering
  • organisatieniveau waarop onze inzet gevraagd wordt (individu, project, programma, portfolio, directie)
  • de mate waarin een opdrachtgever zelf over capaciteit beschikt
  • het volwassenheidsniveau van de (projecten)organisatie
  • organisatiestrategie

De start van onze inzet is een analyse van de status en de samenhang van onder andere bovenstaande aspecten.

Onze specialismen (consulting, interim project- programma- en portfoliomanagement, training & coaching) kunnen los van elkaar maar ook in combinatie ingezet worden.

Voor alles geldt: kies wat nuttig, nodig en urgent is en wat vooral ook op lange termijn tot de gewenste bedrijfsprestaties blijft leiden.